Patříte mezi správce/zpracovatele, kteří jsou povinny podle čl. 37 GDPR zřídit funkci pověřence?
Nabízíme Vám naše služby. Poskytneme Vám poradenství nebo se staneme Vaším pověřencem ochrany osobních údajů.

Nejste si jisti, zda můžete poskytnout osobní údaje třetí straně? Právě pro tyto případy jsme tu my. Nabízíme rychlé poradenství. Naše služby můžete využít pouze jednorázově nebo můžeme navázat dlouhodobou spolupráci, kdy poskytujeme naše služby ve formě měsíčního paušálu za pevnou cenu. Cena našich služeb je stanovena individuálně podle typu a velikosti organizace, tedy předpokládaného objemu práce.

Máte zájem o naše služby nebo konzultaci, kontaktujte nás. Nechte nám na Vás kontakt a obratem se s vámi spojíme. gdpr@telcomp.cz tel.: + 420 603 755 315

Co je GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation zkráceně GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů.

GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. GDPR zavedlo velmi vysoké pokuty za porušování pravidel. Navíc některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů ukládá povinnost zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů).

Služby pověřence ochrany osobních údajů

Hlavním úkolem pověřence je být nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř Vaší společnosti a také být prostředníkem mezi společností, dozorovým orgánem a veřejností.

S čím vám jako Váš pověřenec můžeme pomoci?

  1. Pohlídáme soulad Vaší praxe s právními předpisy. Můžete s námi konzultovat jakýkoliv proces nebo dokument, který se dotýká osobních údajů. Posoudíme ho z pohledu GDPR, zhodnotíme rizika, případně navrhneme úpravu. Budeme aktivně vyhledávat slabá místa v ochraně osobních údajů a navrhovat vylepšení způsobem, na jakém se s vámi domluvíme.
    Typické situace, ke kterým se jako pověřenec budeme vyjadřovat:
  • Správa databáze kontaktů a jakékoliv technické nebo organizační změny ve vztahu k ní
  • Fotografie a reference, možnosti jejich publikování na internetu
  • Spolupráce s dodavateli (externí HR, IT, účetní nebo marketingové služby) – změny v procesech, přístupu k údajům zaměstnanců/zákazníků, nově uzavírané smlouvy.
  • Hromadné e-mailové rozesílky, získávání souhlasu pro zasílání obchodních sdělení.
  1. Jsme na telefonu pro dotazy vašich zaměstnanců.
  2. Pomáháme vyřídit dotazy a žádosti osob, jejichž osobní údaje zpracováváte a které požadují výmaz, opravu či přístup ke svým údajům.
  3. Připravíme vás na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů a zastoupíme vás před tímto úřadem.

Kontakt

Telcomp GDPR
Nádražní 1844, 258 01 Vlašim
Ing. Veronika Hanusová
+ 420 603 755 315
gdpr@telcomp.cz

Zanechte nám prosím Vaše kontaktní údaje